API

JrUtil obsahuje veřejné API, kterým lze získat čistá data získaná z RtCollect. Všechny endpointy vrací CSV z PostgreSQL. Data jsou očekávana ve formátu YYYY-mm-dd. Parametry fromDate a toDate se vztahují na datum vyjetí spoje.

Na užívání vrácených dat nejsou kladena žádná omezení ve smyslu autorského práva nebo zvláštního práva pořizovatele databáze.

/api/stops?stopIdLike=
Vrátí seznam zastávek, jejichž název odpovídá vzoru stopIdLike. (Použijte % pro všechny zastávky, nezapomeňte jej ale enkódovat jako %25!)
/api/tripdetails?tripIdLike=&fromDate=&toDate=
Vrátí informace o spojích (ID, název, datum vyjetí), které odpovídají podmínkám.
/api/stophistory?tripIdLike=&fromDate=&toDate=
Vrátí pro každý spoj vyhovující podmínkám jeho trasu včetně reálných časů příjezdu/odjezdu.
/api/coordhistory?tripIdLike=&fromDate=&toDate=
Vrátí pro každý spoj vyhovující podmínkám všechny naměřené polohy vozu.