Dokumentace

JrUtil je webová aplikace zobrazující sesbíraná data o provozu veřejné hromadné dopravy. Umožňuje zobrazit všechny spoje, které v daném období jely, statisticky zpracovat data pro jeden spoj nebo zobrazit průběh jízdy spoje v konkrétní den.

Terminologie

Route
Linka, uspořádání spojů podle jízdního řádu. Linky přejímá RtView, resp. RtCollect, ze zdrojových dat.
Vlaky se tradičně nedělí na linky, proto má každý vlak v RtView vlastní linku s jedním spojem.
Trip
Spoj, abstraktní představa vozidla, které jede po definované trase. Typický spoj jede např. každý pracovní den.
SSG
Stop Sequence Group, skupina spojů v konkrétní dny, které jedou stejnou trasou, včetně stejných časů. Pro tyto spoje lze pak statisticky zpracovat zpoždění.